ข่าวการศึกษา

 
 • ครูอัตราจ้าง ที่มีอายุมากบรรจุครูผู้ช่วยได้ทันที โดยไม่ต้องสอบ

  ครูอัตราจ้าง ที่มีอายุมากบรรจุครูผู้ช่วยได้ทันที โดยไม่ต้องสอบ

  หารือเกณฑ์คัดเลือก รอง ผอ. และการคัดเลือก ครูผู้ช่วย จากครูอัตราจ้าง กรณีที่มีความจำเป็น นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) หารือถึงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพฐ. ซึ่งตนได้ถามในที่ประชุมว่า เกณฑ์ที่ดำเนินการอยู่ถือว่า ดีที่สุดหรือไม่ เพราะ ที่ผ่านมาการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จะใช้วิธีการสอบคัดเลือกเช่นเดียวกันการคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ให้ความเห็นว่า หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาปัจจุบัน ก็ยังไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุด แต่ตอนนี้คงไม่สามารถปรับแก้ได้ทันเพราะใกล้จะถึงเวลาสอบคัดเลือก เกรงว่าจะทำให้เกิดความโกลาหล แต่ในส่วนของการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ยังสามารถปรับแก้ได้ทัน เพราะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน ดังนั้นจึงมอบหมายให้สำนักงานก.ค.ศ. และสพฐ. ไปหาหลักเกณฑ์และวิธีการที่เหมาะสม […]

   
 • ครูอัตราจ้าง ที่มีอายุมากบรรจุครูผู้ช่วยได้ทันที โดยไม่ต้องสอบ

  ครูอัตราจ้าง ที่มีอายุมากบรรจุครูผู้ช่วยได้ทันที โดยไม่ต้องสอบ

  หารือเกณฑ์คัดเลือก รอง ผอ. และการคัดเลือก ครูผู้ช่วย จากครูอัตราจ้าง กรณีที่มีความจำเป็น นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) หารือถึงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพฐ. ซึ่งตนได้ถามในที่ประชุมว่า เกณฑ์ที่ดำเนินการอยู่ถือว่า ดีที่สุดหรือไม่ เพราะ ที่ผ่านมาการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จะใช้วิธีการสอบคัดเลือกเช่นเดียวกันการคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ให้ความเห็นว่า หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษาปัจจุบัน ก็ยังไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุด แต่ตอนนี้คงไม่สามารถปรับแก้ได้ทันเพราะใกล้จะถึงเวลาสอบคัดเลือก เกรงว่าจะทำให้เกิดความโกลาหล แต่ในส่วนของการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ยังสามารถปรับแก้ได้ทัน เพราะไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน ดังนั้นจึงมอบหมายให้สำนักงานก.ค.ศ. และสพฐ. ไปหาหลักเกณฑ์และวิธีการที่เหมาะสม […]

   
 • ปลดล็อคใบอนุญาตสอนชั่วคราวเพิ่มครูอาชีวะ

  ปลดล็อคใบอนุญาตสอนชั่วคราวเพิ่มครูอาชีวะ

  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า เดิมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีใบเดียว ครอบคลุมครูทุกสาขา แต่ขณะนี้ กมว.มีแนวคิดเบื้องต้นจะให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทั้งหมด 4 ใบ ประกอบด้วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอาชีวศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูระดับชั้นประถม ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูระดับชั้นมัธยม และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูผู้สอนเด็กพิเศษ ทั้งนี้ ทราบถึงข้อกังวลของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ห่วงว่าขณะนี้ครูอาชีวะขาดแคลนมากกว่า 18,000 คน ซึ่งกว่าผลิตได้ก็ต้องใช้เวลาหลายปี จึงให้โจทย์กับ กมว.ไปศึกษาหาแนวทางปลดล็อกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ นายเอกชัยกล่าวต่อว่า เพื่อแก้ปัญหานี้ ที่ประชุม กมว.ให้ยกร่างกรอบมาตรฐานวิชาชีพครูที่มี […]

   
 • เกณฑ์ใหม่สอบ ครู กรณีพิเศษ

  เกณฑ์ใหม่สอบ ครู กรณีพิเศษ

  . นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)วันที่ 28 พ.ย. ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงข้อร้องเรียนของกลุ่มศึกษานิเทศก์กรณีไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้ เพราะคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ศึกษานิเทศก์ หรือ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่มมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ ครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการ หรือ ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่าสามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ ทำให้กลุ่มศึกษานิเทศก์ซึ่งไม่ได้เป็นหัวหน้ากลุ่มแต่เคยเป็นครูชำนาญการไม่สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ ที่ประชุมจึงมีมติให้ปรับเพิ่มคุณสมบัติผู้สมัคร โดยเปิดโอกาสให้ศึกษานิเทศก์ที่เคยเป็นครูชำนาญการสามารถสมัครสอบคัดเลือกผอ.โรงเรียนได้ด้วย รมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังหารือถึงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกรอง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ซึ่งที่ผ่านมาจะใช้วิธีการสอบคัดเลือกเช่นเดียวกันการคัดเลือก ผอ.สถานศึกษา ซึ่ง ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร […]

   
 • มาทำความรู้จักกับ “ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน”

  มาทำความรู้จักกับ “ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน”

    การขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  เป็นหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติของผู้ถือว่า  มีความรู้วิชาขีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด มีสิทธิประกอบวิชาชีพครูได้โดยอยู่ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  การมีความรู้วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ได้จากการสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการรับมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่คุรุสภารับรอง  หรือ  ผ่านการรับรองความรู้ด้วยการเทียบโอน ความรู้  หรือผ่านการอบรม  หรือผ่านการทดสอบความรู้  ผู้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูครบทั้ง  9  มาตรฐานแล้ว  แต่ไม่มีประสบการณ์การสอน ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะมีสิทธิได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  เมื่อมีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานครบ  1  ปี  สามารถให้ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินการปฏิบัติการสอนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครูต่อไป เอกสารหลักฐานประกอบ ผู้ที่มีความรู้วิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนดครบ  9  มาตรฐาน  หากมีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  ต้องยื่นแบบคำขอมี ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ  ดังนี้ 1. […]

   
 • เช็ค! คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัดสพฐ. ตาม ว 16

  เช็ค! คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัดสพฐ. ตาม ว 16

  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 1.1) มีสัญชาติไทย 1.2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 1.3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 1.4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 1.5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 1.6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพ 1.7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 1.9) […]

   
 • เช็ค! คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัดสพฐ. ตาม ว 16  อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id38469.html

  เช็ค! คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัดสพฐ. ตาม ว 16 อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id38469.html

  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 1.1) มีสัญชาติไทย 1.2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 1.3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 1.4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 1.5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 1.6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพ 1.7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 1.9) […]

   
 • มาทำความรู้จักกับ "ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน"

  มาทำความรู้จักกับ “ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน”

    การขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  เป็นหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติของผู้ถือว่า  มีความรู้วิชาขีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด มีสิทธิประกอบวิชาชีพครูได้โดยอยู่ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  การมีความรู้วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ได้จากการสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการรับมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่คุรุสภารับรอง  หรือ  ผ่านการรับรองความรู้ด้วยการเทียบโอน ความรู้  หรือผ่านการอบรม  หรือผ่านการทดสอบความรู้  ผู้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูครบทั้ง  9  มาตรฐานแล้ว  แต่ไม่มีประสบการณ์การสอน ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะมีสิทธิได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  เมื่อมีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานครบ  1  ปี  สามารถให้ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินการปฏิบัติการสอนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครูต่อไป เอกสารหลักฐานประกอบ ผู้ที่มีความรู้วิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนดครบ  9  มาตรฐาน  หากมีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  ต้องยื่นแบบคำขอมี ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ  ดังนี้ 1. […]

   
 • ประกาศรับสมัครสอบครู กทม. 21 - 27 พฤศจิกายน 2561 300 อัตรา 15 สาขา

  ประกาศรับสมัครสอบครู กทม. 21 – 27 พฤศจิกายน 2561 300 อัตรา 15 สาขา

  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561 ตรวจสอบข้อมูลเพื่มเต็มได้ https://drive.google.com/file/d/1kGXDY63azpDQIli1U3QutBxcWTD9_7oo/view?fbclid=IwAR0Mp3LYnH40vDLs4fYC8M2YbYS3vB2lTzpVm6d4bUSMf6MjjIjDWs01kgI

   
 • หลักสูตรการสอบแข่งขันบรรจุรับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ เกณฑ์ล่าสุด

  หลักสูตรการสอบแข่งขันบรรจุรับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ เกณฑ์ล่าสุด

  หลักสูตรการสอบแข่งขันบรรจุรับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ เกณฑ์ล่าสุด มาให้ทุกคนเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบกันนะครับ