สพม.22 เปิดสอบพนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา (สมัคร19-22ก.พ.61)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน (ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ชื่อตำแหน่งพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800.- บาท/เดือน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1.1) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1.2) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ และงานพัสดุ

1.3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมประยุกต์สำนักงาน
2) ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต) อัตราเงินเดือน 15,000.- บาท จำนวน 3 อัตรา

2.1) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา

2.2) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีวิชาเอกตรงตามที่ประกาศรับสมัคร

 

2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

 

การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข้อมูลการติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 ที่อยู่: ถนนปิยะมหาราชาลัย, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม, 48000