ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ2561

 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร

1) ครูอัตราจ้างกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา     – โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ อำเภอชำสูง

– โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล อำเภอน้ำพอง

2) ครูอัตราจ้างกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา     – โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง

– โรงเรียนบ้านฝางวิทยา อำเภอกระนวน

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,000.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ดูในไฟล์แนบนะครับ

การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 – 2 มีนาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ข้อมูลการติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  เลขที่ 86 ม.5 ถ.มิตรภาพ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140 โทร.0-4344-1913 Fax 0-4344-1913