แนวข้อสอบ ครูคืนถิ่น – โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 เรียบเรียง โดย  .ยอดแก้ว แก้วมหิงสา       live สด 21.00 . ดาวโหลดคลิก 

4.0

plc

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ปัญหานักเรียนระดับประถมศึกษา

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วิจัยในชั้นเรียน

สมาทโฟน

คอร์ส ติวสอบ ครูคืนถิ่นโทร 097312651

ตารางติวสอบ ครูคืนถิ่น รับหนังสือฟรี โดย อ.ยอด และ ทีมงาน แนวคิดวิเคราะห์ มีนวัตกรรมใหม่ที่ใช้เป็นกิจกรรมในการอบรม

  • – บรรยาย อธิบาย
  • – วิเคราะห์ข้อสอบจริง สพฐ.
  • – work shop เชิงประฎิบัติการ
  • สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม